27 พ.ย. 2021 เวลา 16:21 • ความคิดเห็น
คงซื่อสัตย์ให้มากๆ ใส่ใจกับเวลาอันน้อยๆของคุนหมอให้มากๆ ใช้ทุกโอกาสให้คุ้มมากๆมั้งคับ
เน้นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระให้หมอเพิ่ม555555 แล้วก็ไม่ให้ระแวงกัน และตัวเราก็คงพัฒนาตัวเองใหัมากๆละคับ
minimal but high quality ไว้ก่อนละมั้งคับ(เดาล้วนๆ)
โฆษณา