27 พ.ย. 2021 เวลา 17:50 • ความคิดเห็น
4 รูปแบบ
1. ด้านบวก
- รัก สุข ดีใจ ร่าเริง สนุกสนาน ยิ้มแย้ม สดใส สดชื่น อบอุ่น ....
2. ด้านลบ
- โกรธ เกลียด ทุกข์ เศร้า เบื่อ เหงา ริษยา เครียด หลงผิด ฟุ้งซ่าน กังวล ....
3. อารมณ์กลางๆ
- ไม่ยินดียินร้าย เฉยๆ วางใจกลางๆ ไม่สุขไม่ทุกข์
4. ไร้ความรู้สึก
- สติหลุด บ้า ไม่รู้อารมณ์ตนเอง
โฆษณา