28 พ.ย. 2021 เวลา 00:15 • ธุรกิจ
ดีตรงที่เราก็ไม่ก่อกรรมให้คู่ และคู่ก็ไม่ก่อกรรมให้เรา
โฆษณา