ถ้าจะเอารวมๆ ก็มีแค่สุขทุกข์แล้วก็เฉยๆ
  • 1
โฆษณา