จริง.ความดี คนดี เป็นพลังงานบวก. พลังงานบวกจะดึงดูดพลังงานชนิดเดียวกัน.คนดี ความดีจะดึงดูดสิ่งดีๆ.ตามกฏแรงดึงดูด และกฏแห่งกรรม ทำดีได้ดีแน่นอน.
  • 2
โฆษณา