28 พ.ย. 2021 เวลา 22:43 • ไลฟ์สไตล์
ทำงานอยู่บ้าน ตื่น ตี 4 บ้าง ตี 5 บ้าง น้อยวันจะตื่นสาย แต่มีบ้าง ตื่น 8 โมงเช้า หรือ 9 โมงก็เคย แต่ตื่นเช้าอากาศสดชื่น
โฆษณา