ถ้าหากโลกใบนี้ เหลือแค่คุณคนเดียว อะไรคือเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคุณ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ในเมื่อพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ยังอยู่โดดเดี่ยวเพื่อส่องแสงสว่างมายังประโยชน์ให้สรรพสิ่งบนโลกได้
ทำไมเราจะอยู่โดยมอบประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกนี้ไม่ได้เล่า
โฆษณา