29 พ.ย. 2021 เวลา 18:08 • ความคิดเห็น
ให้กำลังใจ
ให้ความเข้าใจ
และให้หัวใจเท่าๆกับอาชีพอื่นๆครับ
โฆษณา