ให้กำลังใจ
ให้ความเข้าใจ
และให้หัวใจเท่าๆกับอาชีพอื่นๆครับ
โฆษณา