30 พ.ย. 2021 เวลา 00:38 • ไลฟ์สไตล์
คุณยึดโยงคุณค่าของคุณ อยู่ที่การทําเงิน แต่พรสวรรค์ที่คุณมี กลับไปคนละทางและไม่ได้ช่วยให้ไปถึงเป้าหมายเลย เมื่อสิ่งตนมีกับสิ่งที่จะอยากจะเป็นขัดแย้งกัน คุณมีสองทางเลือก 2 ประการคือ
1. เป้าหมายเดิมคือเงิน แต่ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ไม่ได้ช่วยอะไร ลองวิเคราะห์ดูว่าทําไมเป็นแบบนั้น ความรู้พรสวรรค์ที่คุณว่ามาคืออะไร แบบไหน แล้วคุณจะใช้ไปหาเงินกับใคร ที่ไหน อย่างไร แบบถูกคนถูกที่ ถูกเวลาหรือปล่าว ตัวอย่างเช่น คุณเรียนเก่งจบปริญญาโท mba จากเมืองนอก แต่คุณตกงาน เพราะสมัยนี้เขาเลิกรับคนจบ mba กันแล้ว คุณมีพรสวรรค์ในการขาย แต่คุณไปอยู่ในแผนกบริการหลังการขาย คุณเก่งคํานวณแต่ไปเป็น Sale คุณขายของที่ตลาดที่ไม่มีความต้องการสินค้าคุณหรือ over supply. คุณขายของไม่ได้เพราะไม่รู้จักลูกค้าดีพอ คุณขายของไม่ได้เพราะทําการตลาดไม่เป็น ไม่ได้ศึกษาต้นทุน กําไร สินค้า ข้อดี ข้อเสีย ลูกค้า คู่แข่ง ทําเล และอะไรๆอีกหลายอย่าง ที่ความเก่งอย่างเดียวมิอาจช่วยได้ ดังนั้นศึกษาเรื่องการตลาดดีๆ หาจุดบกพร่องของเรา ปรับปรุงแก้ไขและหาความเก่งเพิ่มเติม
2. เปลี่ยน mindset ของเป้าหมาย เป็นพอเลี้ยงชีพและสุขใจแทน เราเคยเรียนหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคลสําคัญจะเห็นว่า ไอน์สไตน์ ที่ค้นพบ ทบ.สัมพัทธภาพ ก็ไม่ได้รวยในบั้นปลาย นิโคลาส เทศล่าที่ค้นพบ ไฟฟ้ากระแสสลับ ก็อับจนในบั้นปลายชีวิต มาดาม เมอคูรี่ ก็เป็นมะเร็งตาย หลังจากที่ค้นพบ ธาตุกัมมันตรังสี วินเซ็น แวนโก๊ะ จิตรกรชื่อดัง ก็ตายในบั้นปลายอย่างไม่มีคนเหลียวแล และอีกๆหลายคนในประวัติศาสตร์แต่คนเหล่านี้เป็น ปูชนียบุคคล เป็นบุคคลสําคัญของโลกทั้งสิ้น เขาเหล่านี้ ก็ทําเงินไม่ได้ ถามว่าเขาไร้ค่าหรือไม่ โลกพัฒนามาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไร
โฆษณา