* คิดเยอะ วางแผนนาน แต่ไม่ลงมือทำ กลัวปัญหามากไป
* ขยันไม่พอ ความอดทนและความพยายามน้อยไป
* ตั้งเป้าไว้สูงเกิน คิดการณ์ใหญ่ แต่ความรู้ความสามารถไม่ถึง
* แก้ปัญหาผิดจุด ใช้คนไม่ถูกงาน
* ขาดเงินทุน ขาดแรงสนับสนุน
* เกิดเหตุที่ควบคุมไม่ได้ ภัยพิบัติ โรคระบาด (สุขภาพอ่อนแอ) วิกฤตเศรษกิจ ถูกโจรกรรม ถูกโกง อุบัติเหตุทำให้พิการ เป็นต้น
อื่นๆ
4 ถูกใจ
91 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา