🌎
Digital Clothes is the new fast fashion ที่จะไม่ทิ้งคาร์บอนฟุตปริ้นท์ให้กับโลก
14
แนวคิดของโลกเสมือนหรือ Metaverse ที่ขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงและหลุดออกมานอกเหนือจากวงการเกม ทำให้หลายอุตสาหกรรมเริ่มพัฒนาสินค้าและบริการแบบด... อ่านต่อ
2
โฆษณา