30 พ.ย. 2021 เวลา 18:27 • ธุรกิจ
มีแต่วิธีคิดไม่รู้วิธีการก็เสียเวลาลองผิดลองถูก
มีแต่วิธีการไม่รู้วิธีคิดก็พลิกแพลงต่อยอดไม่ได้ จึงนับว่าสำคัญทั้งคู่ ไม่น่าต้องเปรียบเทียบกันว่าอะไรสำคัญกว่า
วิธีคิดเหมือนพลังลมปราณ วิธีการเหมือนกระบวนท่าวรยุทธ์ มีแต่ลมปราณไม่มีกระบวนท่าก็ใช้แรงเปล่าประโยชน์ มีแต่กระบวนท่าขาดพลังลมปราณท่าร่างก็ขาดความหนักแน่นไร้อำนาจ
ควรพัฒนาทั้งวิธีคิดและวิธีการไปพร้อม ๆ กันอย่างสมดุลครับ
โฆษณา