30 พ.ย. 2021 เวลา 21:23 • ไลฟ์สไตล์
จัดให้มีกฏหมายควบคุมดีกว่า ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยแต่บางคนไม่เปิดใจรับทั้งๆที่มันมีเกลื่อน
โฆษณา