1 ธ.ค. 2021 เวลา 15:03 • ความคิดเห็น
ประเทศไทยยกเลิกทาส การหมอบกราบคลาน ในรัชสมัยที่เท่าไหร่ ?
คำถามนี้ถูกลบ
เลิกทาสตั้งแต่ ร.5 แต่หมอบกราบคลานนี่ไม่เลิกสักที
2
โฆษณา