1 ธ.ค. 2021 เวลา 20:30 • ความคิดเห็น
ไทยเป็นเมืองพุทธ แล้วทำไมถึงมีศาลพระภูมิมีเจ้าที่ มีรูปปั้นพราหมณ์ฮินดู มีการเข้าทรงเจ้าด้วยละ ?
คำถามนี้ถูกลบ
มันเริ่มจากการนับถือผี พราหมณ์-ฮินดู และพุทธค่ะ มันเกิดการผสมผสานทางความเชื่อ พิธีกรรม การดำเนินชีวิต จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้
พุทธในไทย ปัจจุบันก็ไม่ใช่พุทธแท้
บ้างก็ว่ามันคือศาสนาแบบไทยๆ
โฆษณา