1 ธ.ค. 2021 เวลา 21:23 • ธุรกิจ
คนประเภท Introvert เมื่อหมดแรงหมดพลัง
มักจะชอบพักผ่อนด้วยการอยู่คนเดียวเงียบๆ
ส่วนชาว Extrovert จะชาร์จแบตฯ
ด้วยการพูดคุยหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นๆ
ให้คนรอบข้างช่วยเติมพลังให้
เมื่อเป็นเช่นนี้ ดูเหมือนว่าการอยู่คนเดียว
จะเป็นยาขมสำหรับชาว Extrovert แต่รู้หรือไม่ว่า
จริงๆ แล้วการอยู่คนเดียวในบางเวลา (Alone Time)
กลับส่งผลดีต่อสุขภาพของชาว Extrovert เช่นกัน!
มาฟังกันว่าชาว Extrovert ชาร์จแบตฯ
ด้วยการใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนั้นดีอย่างไร
ใน Mission To The Moon EP.นี้
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#inspiration
โฆษณา