2 ธ.ค. 2021 เวลา 14:15 • ความคิดเห็น
สมัยนี้เป็นคนดีผิดปกติ หยอกๆๆ คนแบบคุณหายากมาก สังคมจะดีมากถ้าคนส่วนใหญ่มี ทรรศนะคติที่ดีแบบนี้
โฆษณา