"เรียนไม่เก่ง ใช่ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ"
.
"เรียนก็ไม่ได้เรื่อง จะมีปัญญาไปทำอะไรได้กิน" นี่คือคำพูดที่คนส่วนใหญ่มักพูดใส่เด็กที่เรียนไม่เก่ง
.
อย่างไรก็ตาม คนที่มีการศึกษาที่ดีก็มักจะมีงานที่ดีและมีชีวิตที่ดีทั้งนั้น แต่เด็กที่เรียนไม่เก่งก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน
.
ตอนที่ทำงานใหม่ๆผมเป็นคนที่เรียนรู้อะไรช้ากว่าคนอื่น แต่ผมก็ขยัน อดทน และเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา ระหว่างการทำงาน ผมก็ศึกษาการลงทุน และอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับการทำงาน
.
จากการศึกษาและการลงมือทำอย่างจริงจัง จนในที่สุดผมก็สามารถมีบ้าน มีรถ และมีเงินในพอร์ตการลงทุนของผมอีก10ล้านบาท ตอนนี้ผมก็ยังศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
.
นี่แสดงให้เห็นแล้วว่า เด็กที่เรียนไม่เก่ง ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ต้องมีความขยัน อดทน และเรียนรู้สิ่งต่างๆตลอดเวลา
.
เด็กที่เรียนไม่เก่งก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ด้วยการลงมือทำ
25 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา