จะมีเงินเยอะไปทำไม ถ้าไม่รู้จักประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายที่รอบคอบ เคยเจอมาหลายรายที่ได้เงินมามากมาย แต่ก็ฟุ่มเฟือยหรือติดอบายมุข แป๊บนึงเงินหมดแถมหนี้สินพอกพูนอีกต่างหาก
233 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา