ทำเหมือนกับที่ได้มา 1 ล้าน จำนวน 9 ครั้ง คุณรู้ว่าทำไง
ถ้าจะให้จำนวนครั้งน้อยลงแต่ได้เงินมากขึ้น คุณลองต่อยอดสิ่งที่คุณทำ เพราะมีคุณคนเดียวที่รู้ว่าจะทำไง
โฆษณา