ความทุกข์อยู่กับเราตั้งแต่เกิดแล้วค่ะ
ในแต่ละวันเรามีชีวิตอยู่ เพื่อ "แก้ทุกข์"
เท่านั้น แต่เราลืมสังเกตุ ด้วยความเคยชิน
เช่นเราหิว นี่คือทุกข์ทางกายเกิดแล้ว
แต่ใจนึกอยากกินของอร่อย ก็ต้องแสวงหาของอร่อยมาให้ได้ นี่คือทุกข์ทางใจเกิดแล้ว
พอได้กินสมใจ ทุกข์ทางใจดับ
ความอิ่มทำให้ ทุกข์ทางกายดับ
มีทุกข์อื่นๆอีกมากมายที่เราพบเจอ
ในชีวิตประจำวันค่ะ ลองนึกกันให้ดี
ผู้ใดเห็นความทุกข์ได้ทุกขณะจิต เขาถึงอยากพ้นทุกข์ไงคะ
ถ้า "ไม่เห็นทุกข์ ก็ไม่เห็นธรรม"
5ถูกใจ
446รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...