"ทุกข์" คือทรัพยากรสำคัญ เพื่อพ้นทุกข์
วงการแพทย์ใช้เชื้อของไวรัสมาทำวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส
ทางพ้นทุกข์ก็ต้องใช้ทุกข์เป็นทรัพยากรในการศึกษาวิจัย เมื่อถ่องแท้มันก็เป็นแค่เชื้อโรคที่ไร้พิษสงต่อใจเรา
ใครปรับชีวิตเป็น new normal ในการรับมือกับความทุกข์ได้ ก็รอดจากมันได้ ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดเช่นเดียวกับโควิด
4ถูกใจ
153รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...