ไม่จริงเสมอไปค่ะ บางคนก็เหนื่อยทั้งชีวิต บางคนก็หาเรื่องเหนื่อยไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะ กาย และใจ บางคนยิ่งมีความสุขจากการเหนื่อยค่ะ เพราะเค้ารักที่จะทำให้เหนื่อยมากกว่าผลที่ได้มา 😊
  • 1
โฆษณา