ที่ปลอดภัยที่สุด
เสี่ยงน้อยที่สุด
เเละมีโอกาสจะได้เงิน10ล้าน
หรือมากกว่านั้น
คือ การลงทุนกับตัวเอง(สมอง)ครับ
เช่นซื้อหนังสือมาอ่าน
หรือหาข้อมูลการทำธุรกิจให้รอบด้าน
สุดท้ายถามตัวเองว่า " เราชอบเเละอยากทำอะไรมากที่สุด"
เพราะไม่มีใครที่จะตัดสินใจเลือก
สิ่งที่ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองครับ
ขอให้สมหวังครับ
ขอบคุณครับ!
โฆษณา