ตอนเริ่มต้นน่าจะมาจากอารมณ์อยากได้อยากซื้อ พอมีความอยากแล้วก็จะใช้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อค่ะ แต่บางครั้งก็ไม่ค่อยได้ใช้เหตุผลเท่าไหร่ อยากได้ก็ซื้อเลย แต่ก็นานๆ ทีค่ะ
โฆษณา