ข้อมูลต้องมากกว่านี้ค่ะ ตอบได้แต่อาจตอบผิด ต้องเรียกคุยกันทั้งสามคน คือคุณและภรรยา และคนรับฟังหรือคนไกล่เกลี่ย จึงจะสามารถให้คำตอบขณะนี้ได้ เพราะทุกคำตอบจะเปลี่ยนไปเสมอ ตามความรู้สึกของคนทั้งสองคน
ภรรยาเป็นไบโพล่า เมื่อไร เพราะใคร ลูกอายุเท่าไหร่ ถ้าลูกยังไม่ถึง 7 ขวบ อย่าเพิ่งแยกทาง เพราะต่อไปเด็กจะโหยหาแต่ความรัก ถมเท่าไหร่จะไม่เต็ม
พิจารณาตนเองด้วยว่า เป็นคนแบบไหน ปฏิบัติต่อภรรยาอย่างไรบ้าง ดูแลครอบครัวตนเองแบบไหน
ให้เขียนออกมาเป็นข้อๆค่ะ หามุมมองของตนเองก่อน แล้วให้ภรรยาเขียนมุมมองของเขาที่มีต่อสามี เป็นข้อๆ แล้วสลับกันอ่าน
แล้วให้ภรรยาทำเช่นนี้กับตนเอง คือหามุมมองเกี่ยวกับตนเองแล้วให้เขาเขียนออกมา แล้วคนเป็นสามีก็เขียนข้อคิดเห็นเป็นข้อๆตามที่มองภรรยาว่าเป็นอย่างไร
แล้วนำใบที่เขียนออกมาเปรียบเทียบกัน ดูว่าข้อไหน เหมือน ข้อไหนต่างกัน แต่ห้ามแย้งกันก่อน
คราวนี้ให้ทำต่อไป ให้ทั้งสองคนเขียนว่า อยากให้อีกฝ่ายนั้น ทำอะไรให้ตนให้ลูกบ้าง แล้วนำมาอ่านให้กันฟัง
ลองทำแบบนี้ก่อนแต่ถ้าภรรยาไม่ทำ สามีทำเองก่อนค่ะ แล้วพอภรรยามีอารมณ์ดีดี ถามว่าช่วยวิเคราะห์สิ่งที่เขียนให้หน่อย ในใบแรกที่เป็นมุมมองของตนเองที่มีต่อตัวเองค่ะ
ถ้ายังคุยกันไม่เข้าใจ ให้พบผู้ไกล่เกลี่ยค่ะ ที่เป็นผู้ใหญ่มากพอและเข้าใจ มีประสบการณ์ในด้านคน
จะได้รับวิธีคิดและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงวิธีคิดแก้ไขได้ด้วย
  • 3
โฆษณา