ทำให้เราลืมความสุขทำให้เรารู้ว่าจะเหลือกี่คนที่อยู่ข้างๆเราทำให้เราสามารถรับมือกับความทุกข์ได้เมื่อเราผ่านมันมาได้ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นทำให้เรารักตัวเองทำให้เราไม่โวยวายและเดินยิ้มๆจากไปทำให้เราปล่อยวางและทำให้เรารักตัวเอง
โฆษณา