4 ธ.ค. 2021 เวลา 17:35 • ดนตรี เพลง
อายุ25กับการลาออกจากงานเพื่อจะถามตัวเองว่า ในชีวิตที่เกิดมาจนถึงตอนนี้เราชอบและรักอะไร ขอให้เป็นการเดินทางใหม่ที่ดีในชีวิต
โฆษณา