ขอบคุณที่ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาค่ะ
ชอบคำถามนี้มาก เป็นคำถามที่น่าสนใจ
เพราะว่า เป็นคำถามที่ไม่เคยได้ยิน และไม่เคยถามตัวเองมาก่อน
อ่านคำถามแล้ว พยายามคิด แต่ก็ไม่มีคำตอบให้ตัวเอง เพราะปกติทำไปโดยอัตโนมัติ ไม่เคยสังเกตุตัวเอง แปลว่า เราไม่มีสติอยู่กับตัว
.
.
นั่งคิดมา 3 นาทีแล้ว ก็ยังประมวลคำตอบไม่ได้
OMG
โฆษณา