ถ้าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ยากลำเค็ญของชีวิต ในระหว่างที่ต้องอดทน รอคอยโอกาสใดๆก็ตาม
 
ถ้าถือเป็นจังหวะที่ได้คิดทบทวน วางแผนการเดินทาง อย่างต่อเนื่องอีกครั้ง เมื่อเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ก็จะเดินต่อไปได้อย่างไม่หลงทาง
😊💖🌏
  • 1
โฆษณา