5 ธ.ค. 2021 เวลา 06:18 • ปรัชญา
ข้อดีของความทุกข์ทำให้เราพัฒนาตัวเองไม่ให้กลับไปป็นเหมือนเดิม อันนี้สำหรับคนที่คิดได้ว่าความทุกข์นั้นเป็นบทเรียน ทำให้มีความพยายามมากขึ้น ในความพยายามจะมีความอดทน อดกลั้น และถ้าเจอความสุขจะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่รู้จักทุกข์มาก่อน
โฆษณา