ความสำเร็จในการลงทุนไม่ได้มาจากการซื้อของดีต่างๆ แต่มาจากการซื้อของต่างๆได้ดี
ซื้อของดีอย่างเดียวอาจไม่พอในการจะลงทุนให้ดี
BottomLiner
  • 8
โฆษณา