เน้น need ตัด want
204 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา