1. เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
2. ฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้เร็ว
3. ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เร็ว
2 ถูกใจ
617 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา