6 ธ.ค. 2021 เวลา 16:00 • ความคิดเห็น
ให้โอกาสทุกครั้ง คือการให้อภัย ขึ้นอยู่กับคนๆนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเป็นโรคจิตหรือประสาท อันนี้อภัยได้แต่เลิกข้องแวะเด็ดขาด ถ้าปกติ ก็ให้โอกาสไปค่ะ
โฆษณา