การสนใจและใส่ใจตัวเองมากกว่าผู้อื่นครับ ก่อนหน้านี้ปกติเวลาจะทำอะไรตามใจคนอื่นหรือเข้าเนื้อตนเองเสมอ แต่ปีนี้ลองแหวกแนวออกมาลองทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากขึ้นถ้าตราบใดที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน แต่ก็คงยกเว้นบุคคลที่ชอบกำหนดชีวิตคนอื่นอะนะ
โฆษณา