ช่วยซื้อครับ (แต่ ก็ตามกำลังทรัพย์ของเราด้วย) คือการช่วยเหลือ ที่ถูกต้อง คนขายเขาจะได้รู้สึก มีคุณค่าในตัวเองครับ ถือเป็นการให้กำลังใจ ให้กับผู้สูงวัยด้วยครับ
41 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา