7 ธ.ค. 2021 เวลา 05:14 • ความคิดเห็น
มีชาติให้รักชาติ มีแผ่นดินเกิดก็ให้รักแผ่นดินเกิด มีพระมหากษัตริย์ก็ให้รักพระมหากษัตริย์..มีครอบครัวก็ให้รักครอบครัว มีเพื่อนก็ให้รักเพื่อน
โฆษณา