7 ธ.ค. 2021 เวลา 06:29 • ความคิดเห็น
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
แต่จะตายตอนพูดความจริงนี่แหละ😆
เอาเป็นว่าดูตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมว่าเรากำลังพูดอยู่กับใครในฐานะอะไรและต้องการผลลัพท์แบบไหน สุดท้ายแล้วหากมีความสามารถจริงมันพิสูจน์ได้ ไม่มีใครเชื่อเราตั้งแต่แรก(เพราะเรามันโนเนม) ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นผลงาน
ถ้าจะเขียนลงในใบสมัครงานก็เขียนได้ แต่ความสารถนั้นต้องเกี่ยวโยงกันกับงานที่กำลังสมัคร (ถ้ามีใบรับรองผลงานก้อจะดีมาก อย่างน้อยก้อรับรองผลงานที่ผ่านมาของเรา) แต่ถ้าความสามารถไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเขียน
เพราะนายจ้างมองที่ผลโยชน์ว่าจะได้อะไรจากลูกจ้างถ้าจ้างคนนี้ทำงาน
โฆษณา