7 ธ.ค. 2021 เวลา 16:20 • ความคิดเห็น
ถ้าเขียนว่า
"สามารถพูดความจริงโดยไม่ทำร้ายจิตใจใคร "อันนี้ถ้าพี่สัมภาษณ์แล้วเจอคนแบบนี้ จะรับเลยนะ เพราะถือว่ามีวาทศิลป์ดี
แต่ "พูดความจริงแล้วไม่มีใครเขื่อ" ตีความแง่ลบคือ เป็นคนหลุกหลิกมีพิรุธ ทั้งๆพูดเรื่องที่มีหลักฐานข้อเท็จจริง คนอื่นดูบุคลิกการพูดแล้วไม่ไว้ใจจึงเลือกไม่เขื่อ
โฆษณา