ผลกระทบต่อส่วนรวม และความรับผิดชอบ ต่อการกระทำของตัวเอง คือมิติทางสังคม
นี่ไม่ใช่ชัยชนะความร่ำรวยความสำเร็จและความสุข ส่วนบุคคล
โฆษณา