ปัญหาหลักของระบบการศึกษา คือ การกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศยังไม่ชัดเจนครับ
หากจะไปยกเอาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาปรับใช้เป็นการทำหลักสูตรทั้งหมด นั้นควรเป็นระยะแรก
ต้อง วิเคราะห์ให้ออกว่า ในอนาคตกับคนรุ่นใหม่ของประเทศควรไปในทิศทางใด นั่นต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศ
ซึ่งปัจจุบันนี้ เราคงทราบกันดีว่ามีเพียงใด
เพราะกว่าจะพัฒนานักเรียน นักศึกษา แต่ละรุ่นขึ้นมาตามหลักสูตร นั้นหมายความว่า ต้องใช้เวลาต่ออีก 6-8ปี อย่างน้อย
ตอนนี้คงทำได้เพียง การเปิดหลักสูตรระยะสั้น ที่เสริมสร้างอาชีพไปพลางๆ
และเรื่องนี้หากมัวคิดระดมสมองที่ใช้เวลานานยืดเยื้อมากเกินไป ก็หมายความว่าประเทศเราขาดโอกาสลงไปอีก เอเมน ..
3 ถูกใจ
237 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา