9 ธ.ค. 2021 เวลา 04:04 • ความคิดเห็น
จะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มุมมองชีวิตคน แต่ถ้าตัดเรื่องเงินเดือนสวัสดิการออกไป
งานราชการคืองานที่ทำเพื่อขับเคลื่อนประเทศโดยตรง ไม่ว่าจะอยู่หน่วยไหนทุกคนมีหน้าที่ชัดเจน ถือกฎหมายระเบียบในมือ บางอาชีพเอกชนไม่สามารถตอบโจทย์ได้ เช่น ตำรวจ นักสังคมสงเคราะห์ นักข่าวกรอง
ส่วนสไตล์การทำงานเช้าชามเย็นชามไม่ได้เป็นทุกที่ ข้าราชการรุ่นใหม่ๆไฟแรงขยันเยอะ และพวกไม่พัฒนาตัวเองก็ไม่น้อยเหมือนกัน แต่ลดลงกว่าสมัยก่อนมากๆ
คนที่พูดว่ารับราชการสิดีจะสบาย คือคนที่มองแต่ประโยชน์ส่วนตัว อยากได้สิทธิรักษาอยากได้บำนาญ มันสะท้อนมุมมองเลยว่าคิดแต่จะได้
ต้องพูดว่า รับราชการสิ จะได้ทำเพื่อส่วนรวม
โฆษณา