นี่เป็นความสามารถที่คนโดยทั่ว ๆ ไปเป็นนะครับ
มันจึงไม่พิเศษอะไร
เพราะผมก็เป็นเหมือนคุณ
59 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา