ถมหรือไม่อยู่ที่ความหนาแน่นของชั้นดิน...ถ้าเป็นต่างจังหวัดหากชั้นดินมีความหน่าแน่นพอไม่ต้องถมดินก็ได้...แต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าที่ดินของเท่าเป็นที่ต่ำหรือเปล่า...พื้นที่ๆจำเป็นต้องถมดินที่เห็นได้ชัดคือกรุงเทพและปริมณฑล...เพราะชั้นดินชุ่มน้ำมาก
3 ถูกใจ
65 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา