แค่สมมุติเล่น ๆ เลยตอบแบบเล่น ๆ แล้วกัน ศีล แปลว่า ปกติ ปกติศีล คือ การแบ่ง ความประพฤติเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหมด ว่า มีทั้งความประพฤติที่เป็นที่ดี เรียกกุศลศีล และความประพฤติที่ไม่ดี เรียกว่า อกุศลศีล
กุศลศีล เช่น ขณะที่ทำกุศล มีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นต้น ขณะนั้น ก็เป็นกุศลศีล เป็นความประพฤติเป็นไปของสัตว์ที่เป็นปกติ ในขณะนั้น ที่เป็นกุศล
อกุศลศีล เช่น ขณะที่ทำบาป มีการฆ่าสัตว์ เป็นต้น ขณะนั้นก็เป็นอกุศลศีล ที่เป็นความประพฤติเป็นไปปกติในขณะนั้น ที่เป็นอกุศล เป็นอกุศลศีล
ส่วนเรื่องมนุษยชาติจะสูญพันธุ์หรือไม่ ขอตอบเล่น ๆ ว่า ถ้าตราบใดที่มนุษย์ยังคงไม่ละทิ้งกระบวนการสืบพันธุ์แล้วละก็ น่าจะไม่มีเรื่องการสูญพันธุ์อ่ะนะ 55
  • 4
โฆษณา