ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน
ทุกคนก็ล้วนมีเป้าหมายของตัวเองกันทั้งนั้น
และกว่าจะไปถึงยังปลายทางที่ตั้งไว้
เราก็จะต้องผ่านด่านและบททดสอบต่างๆ มากมาย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่ชี้ให้เห็นว่า จริงๆ แล้วพวกเรา
ก็คือ “ผู้เล่นเกม” หรือ “เกมเมอร์” (Gamer) นั่นเอง
ซึ่ง“เกมเมอร์” ในที่นี้ คือ“ผู้เล่นที่มีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์”
และ “ลงมือทำอย่างมีแบบแผน” ไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้
ดังนั้น วิธีคิดแบบเกมเมอร์ ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดี
ที่เราจะก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้
ลองมาทำงานให้เหมือนเล่นเกมไปด้วยกัน ใน EP.นี้
  • 71
โฆษณา