10 ธ.ค. 2021 เวลา 02:28 • ความคิดเห็น
ไม่ทุกข์ ไม่เจ็บปวด เมื่อต้องจากกัน ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตาย
โฆษณา