ไม่ทุกข์ ไม่เจ็บปวด เมื่อต้องจากกัน ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตาย
1ถูกใจ
66รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...