10 ธ.ค. 2021 เวลา 02:51 • ปรัชญา
คำถามชวนให้คิดหลากหลาย
ส่วนตัวเข้าใจว่า"การปฏิบัติศีล 5 ของคนทั้งโลกจะนำไปสู่การสูญพันธ์ของมนุษยชาติหรือไม่"
ในรายละเอียดยกตัวอย่างทางการแพทย์ และการหาอาหารซึ่งดูเหมือนเริ่มต้นจากอดีตซึ่งทำให้เห็นภาพได้ว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นมนุษยชาติจะดำรงอยู่จนถึงตอนนี้ได้อย่างไร
ผมมองว่ามนุษย์พยายามดำรงเผ่าพันธุ์ตัวเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วประเด็นคือการถือศีล 5 จะนำไปสู่การสูญพันธุ์โดยตรงหรือไม่ ผมมองว่าการถือศีล 5 เป็นแค่การตีกรอบแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนว่าจะปฏิบัติตัวในขอบเขตไหนไม่ใช่เป็นการปิดประตูของการดำรงเผ่าพันธ์ุ
มนุษย์ที่ยึดทิฐิไหนก็ใช้ความพยายามตามทิฐินั้นเพื่อความอยู่รอดซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นได้ในสังคมไทย ลองดูกลุ่มสันติอโศกที่ใช้แนวทางพุทธศาสนาในการดำรงชีวิต
สำหรับประเด็นอุดมคติในย่อหน้าสุดท้าย ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าหมายถึงมันเป็นจริงไม่ได้หรืออย่างไร ถ้าจะมองถึงผลของการมีอยู่ของศีล 5 อาจจะลองมองถึงข่าวสารที่ได้ยินกันเสมอ การฆ่ากันตาย การปล้น จี้ชิงทรัพย์ ข่าวการเป็นชู้ นอกใจคู่ตัวเอง การหลอกลวง อุบัติเหตุเนื่องจากการเมาแล้วขับ ถ้าคนทั้งโลกสามารถทำได้ตามคำถามนี้ข่าวสารที่ได้ยินได้ฟังคงเปลี่ยนไปมาก
โฆษณา