คนเก่งจริง ต้องมาพร้อมกับความถ่อมใจ นอบน้อม
ไม่ใช่คนหลงตัวเอง หรือคนอีโก้ล้น
คนเก่ง คู่ กับสติปัญญาดี คือคนเก่งจริงๆ
ที่บอกมานี้ เก่ง มีความสามารถสูง มีสติปัญญาดี แต่ดูถูกคนอื่น..มันดูสวนทาง!!
คนที่มีสติปัญญา จะรู้ว่าสิ่งใดควรทำ ไม่ควรทำ ควรพูด ไม่ควรพูด
คนเก่งจริง ต้องไม่ดูถูกคนอื่น ให้เกียรติคนอื่น ไม่ใช้ความเก่งหรือมาตรฐานของตัวเองตัดสินคนอื่น
คนเก่ง กับ คนดี เมื่อรวมกัน คือ คนเก่งแท้
1
บางคนที่ไม่เก่งมาก แค่เขารู้คิด รู้กระทำ รู้พูด และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
...สุดท้ายเค้าก็กลายเป็นคนเก่งได้
5 ถูกใจ
397 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา